Verenigingswerkzaamheden.

Aan leden van de WSV Boxmeer,
Op de Algemene Leden Vergadering van vrijdag 29 januari 2016 is het volgende voorstel van het bestuur met een meerderheid van 42 voor tegen 3 stemmen tegen aangenomen:
Alle leden die opgeroepen zijn om op de haven cq clubschip een dag werkzaamheden  te komen uitvoeren en zonder afmelding niet komen opdagen, wordt een bedrag van 50.00 Euro in rekening gebracht.
Indien men heeft afgezegd, volgt een nieuwe oproep. Als ook hier niet aan voldaan wordt, volgt alsnog een rekening van bovengenoemd bedrag.
Bij afzegging met een geldige reden, bv. ziekte, wordt later bekeken of U enige andere vorm van werkzaamheden voor de vereniging kunt doen.
Deze rekeningen worden direct door de penningmeester gefactureerd.
Om elk misverstand te voorkomen ligt er elke werkdag een aftekenlijst.
 
Dit beleid gaat per 01 maart 2016  in.
 
Het bestuur van WSV Boxmeer